Porady

Prawidłowa adaptacja ryb i bezkręgowców

Written by admin

Prawidłowa adaptacja ryb i bezkręgowców ma ogromny wpływ na przebieg ich rozwoju i szanse przeżycia w morskim akwarium.Pod pojęciem „adaptacja” rozumiemy powolne przyzwyczajanie wszystkich nowo nabytych, żywych stworzeń odłowionych ze zbiornika handlowego (lub wyjętych z worków do transportu) do parametrów wody i ogólnych warunków panujących w naszym akwarium. Decydujące znaczenie mają przy tym zwłaszcza zasolenie (BrocKMAnn 2009) i temperatura wody akwariowej. Istotną rolę odgrywa jednak także poziom pH i zawartość rozmaitych substancji.

Ciśnienie osmotyczne

Dlaczego tak ważne jest powolne przyzwyczajanie? Problem stanowi przede wszystkim różnica zasolenia wody w zbiorniku handlowym (względnie tej użytej do transportu) i w domowym akwarium. Kluczowym hasłem jest tu ciśnienie osmotyczne.

About the author

admin