Redakcja

Redakcja wydania polskiego:

Piotr Bilski – redaktor naczelny
Anna Hapke – tłumaczenia
Magda Bilska – korekta

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

MEGART Grzegorz Czerwiński

DRUK:

Drukarnia Beltrani SC
ul. Śliwkowa 1, 31-982 Kraków

Leave a Comment