Magazyn

Magazyn KORAL to specjalistyczne czasopismo z dziedziny akwarystyki morskiej, ukazujące się w cyklu kwartalnym.
Redakcji radą i pomocą służą międzynarodowej sławy specjaliści, z którymi współpraca gwarantuje wysoką jakość publikowanych materiałów.
Czasopismo jest skierowane przede wszystkim do akwarystów, handlowców z branży akwarystycznej i zoologów, ale także do zainteresowanych miłośników przyrody.

Za sprawą szerokiego kręgu czytelników Magazyn KORAL stanowi idealne medium dla ukierunkowanego przekazu reklamowego.

Częstotliwość publikacji: kwartalnik

Daty publikacji: luty, maj, sierpień, listopad

Zasięg: ogólnopolski

Nakład: 2000 egz

ISSN: 1898-9349

Edycja na licencji Koralle Niemcy
ISSN – 1439-779X
© Natur und Tier – Verlag GmbH
NATUR UND TIER – VERLAG GMBH

Leave a Comment