Archiwum

Numer 3/2016

Written by admin

 

3/2016

Koral 3/2016

Numer 3/2016

Kup teraz

Ścisła koegzystencja zwierząt na rafie koralowej oraz fakt, iż mieszkańcy raf w większości stanowią elementy łańcucha pokarmowego, wiążą się z koniecznością stosowania często bardzo wyrafinowanych strategii obrony przed wrogami i unikania tychże. Zwłaszcza organizmy, które prowadzą osiadły tryb życia i nie są zdolne do ucieczki, potrafią dla samoobrony posługiwać się rozmaitymi biochemicznymi trikami.

Właśnie do takich celów wiele z tego rodzaju organizmów produkuje, często korzystając przy tym z pomocy wyspecjalizowanych bakterii, różne groźne substancje. Tym, co rozmaite biocenozy potrafią wytwarzać, aby bronić się przed presją ze strony drapieżników lub przed konkurentami do życiowej przestrzeni, są niejednokrotnie chemiczne substancje wykazujące bardzo wysoki stopień złożoności. Wiele z nich może być wykorzystywanych w farmakologii jako środki wykazujące rozmaite pożądane oddziaływania na organizm człowieka. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się to, że w przypadku morskich biocenoz mamy do czynienia ze swego rodzaju ogromnym laboratorium obejmującym całą naszą planetę, laboratorium, w którym opracowywane są genialne, biochemiczne rozwiązania najrozmaitszych problemów. Przy poszukiwaniu nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego coraz bardziej znaczącą rolę odgrywają morskie zwierzęta bezkręgowe, a także substancje, które są przez nie produkowane dla obrony przed wrogami i w celu unikania tychże.

A oto kilka przykładów, które dowodzą znaczenia badań w tym zakresie: Ślimaki Conus magus z rodziny stożków wytwarzają konotoksynę, która w kilku krajach jest już dopuszczona jako lek uśmierzający ból. Pod kątem podobnych

W numerze:

 • Magazyn
 • Wywiad
 • Strategie obronne
 • Strategie obronne i strategie unikania wrogów u bezkręgowców
 • Triki i zmyłki
 • Amfiprion pomidorowy
 • Podróże: Z gościnną wizytą w Morzu Corteza
 • Małe lasonogi z dużym potencjałem: Americamysis bahia
 • Hodowlany rozród babek Cryptocentrus cinctus
 • Hodowla morskich dziesięcionogów (Decapoda) – wstęp. Część 1
 • Glony, czyli: Rzecz o niszach ekologicznych – część 2
 • Klinika koralowych ryb
 • Nowości rynkowe
 • Akwarystyka morska w Twojej okolicy
 • Łapanie ryb raz jeszcze

About the author

admin